wpd5f86215.png
wpc4e96f53.jpgwp1e509a15.jpg
wp978d48c6_0f.jpg
wpc052532c.png

De voorbereidingen startten in november 2007.  

De vergaderingen gingen door in de Georges Dheedenezaal, de vergaderzaal van het OCMW van Zulte.

We tellen 32 verslagen van vergaderingen.

1.1. Opsporen eigenaars

De eerste activiteit werd het opzoeken van de eigenaars van schilderijen.  Als basis dienden de adressen die de verschillende comitéleden ter beschikking hadden.  Er werd daarnaast een oproep gedaan via de pers: artikels in de plaatselijke pers en een oproep via de De Standaardgroep.

Er werd ook een oproep gelanceerd via AVS.

Dit resulteerde in een lijst van 250 eigenaars.

1.2. Digitaliseren.

Aan de eigenaars werd gevraagd om van hun schilderijen een digitale foto te nemen met het oog op het maken van een DVD ( oeuvre cataloog) en het selecteren van een aantal werken voor de tentoonstellingen (inclusief catalogus).  Om deze opdracht te realiseren werd beroep gedaan op de medewerking van alle leden van het GDC.

Er waren geen weigeringen van eigenaars om hieraan mee te werken.  In totaal werden er op de DVD 1.130 schilderijen geplaatst.

1.3. Website.

Er werd snel beslist een website te maken. Deze was eind 2008 operationeel.

1.4. Op zoek naar sponsors.

De bankencrisis was volop aan de gang.  Daardoor kon geen beroep gedaan worden op banken.

Gelukkig bleek de gemeente Zulte bereid een behoorlijk bedrag in te schrijven, binnen de begroting van 2009.  Dit vormde ongetwijfeld de basis om het project verder uit te bouwen.

Bij de concrete realisatie van de projecten in Machelen en Zulte kon het comité genieten van een belangrijke logistieke steun van de technische diensten (receptie, transport, opbouw en afbouw tentoonstellingen).

Als tweede publieke sponsor bleek het stadsbestuur van Waregem bereid om het stadhuis gratis ter beschikking te stellen en de openingsreceptie te bekostigen (inclusief personeel).

De derde publieke sponsor werd de Provincie Oost-Vlaanderen.

Er konden ook private sponsors overtuigd worden: Sobinco, Drukkerij Van Daele, VVV Leiestreek, Notariaat Vandeweghe, Decoarte en Zakenkantoor Van Hove.

1.5.  Voorintekenactie.

In de lente van 2009 werd beslist een voorintekenactie op te starten.

De eigenaars van schilderijen én zelfstandigen en vrije beroepen van Zulte werden aangeschreven, met de vraag om voor respectievelijk € 50 / € 100 in te tekenen voor een kunstkalender, een catalogus, een DVD met oeuvrecataloog en een DVD met een film over leven en werk van de kunstenaar.

De bedoeling hiervan was drieërlei:

- het “opwarmen” van een belangrijk deel van het doelpubliek,

- een zicht krijgen op het te bestellen drukwerk,

- het ter beschikking krijgen van liquide financiële middelen.

De actie bleek zin- en succesvol.

1.6.  Persconferentie

In februari 2009 werd een persconferentie georganiseerd in de Georges Dheedenezaal.  De bedoeling was om het Georges Dheedenejaar op te starten, het programma kenbaar te maken en een oproep t.a.v. eigenaars om zich kenbaar te maken.  Aan de aanwezige pers werd een DVD overhandigd met een kort overzicht van het leven en werk van de kunstschilder, aangevuld met een overzicht van de geplande activiteiten in het Georges Dheedenejaar.  

Enkel de regionale pers toonde belangstelling.

1.7.  Selectie van de werken.

Met advies van Moniek Nagels van het Museum voor Schone Kunsten van Gent, werd een selectie gemaakt van 270 werken voor de geplande tentoonstellingen.  Deze werken werden ook opgenomen in de catalogus.

1.8.   Drukwerk

Er werd een offerte gevraagd aan 4 drukkers, waarvan er 3 reageerden.  Drukkerij Van Daele bleek het interessantste aanbod te  hebben, temeer dat de heer Van Daele, als specialist in het drukken van kalenders, bereid bleek om als sponsor op te treden.

Werd in druk gegeven: briefpapier, omslagen, catalogus, affiches, luxekalender, flyers.

Alles is in goede orde verlopen, mede dank zij de kennis en ervaring van een paar comitéleden.

Voor een optimale kwaliteit van de fotografie werd de heer Herman Rogge aangesproken.

1.9. DVD’s

Er werd gewerkt aan de twee DVD’s; één met oeuvrecataloog en één met leven en werk van de kunstschilder.

1.10. Georges Dheedenewandeling

De organisatie van de Georges Dheedenewandeling werd toevertrouwd aan PASAR. Dhr. Eric Verstaen gaf regelmatig feedback over de stand van zaken van de voorbereiding.

1.11. Tentoonstellingen

Aanvankelijk werd de mogelijkheid onderzocht om de tentoonstelling te organiseren in het Museum van Deinze en de Leiestreek.

Niettegenstaand enig enthousiasme van de Schepen van Cultuur van Deinze bleek de tijd nog niet rijp om in 2009 een tentoonstelling te organiseren in het Museum.

Er werd van dit plan afgezien, ten voordele van Waregem, Machelen, Deurle en Zulte, dank zij het engagement van gemeente- en stadsbestur.

1.12. Verkoopstentoonstelling

Tijdens de voorbereiding werd er voor geopteerd geen verkoopstentoonstelling te organiseren.  Dit werd later, op vraag van het publiek herzien.

1.13. Educatief programma

De directies van de twee lagere scholen werden in 2008 gecontacteerd en uitgenodigd op een voorbereidende vergadering.  De concrete voorbereiding werd verdaagd naar het schooljaar 2009-2010 (tentoonstellling in Zulte).

1.14. Nocturne

De organisatie van een avondactiviteit werd toegewezen aan het plaatselijk Davidsfonds.  Een lid van het GDC volgde deze voorbereiding op.

 

wp5533b116.gif

Klik op deze knop

Voor het vervolg.

wped696562.png