wpd5f86215.png
wpc4e96f53.jpgwp1e509a15.jpg
wp978d48c6_0f.jpg
wp38310d7a.png
wp63dfe0f4.jpg

Het comité kwam in het bezit van een foto van een schilderij dat onmiskenbaar van de hand van Georges Dheedene is. Het tafereel stelt de wijding van de paarden voor in Nokere. Daar niemand van de comitéleden dit prachtige werk kent gaan we op zoek naar de eigenaar en naar meer informatie omtrent het schilderij.

 

Wie meer gegevens heeft over dit tableau kan contact opnemen met de secretaris van het Georges Dheedenecomité, Luc Voet.  

 

Hartelijk dank bij voorbaat.