wpd5f86215.png
wpc4e96f53.jpgwp1e509a15.jpg
wp978d48c6_0f.jpg
wpae5a8e03.png

Naar aanleiding van de tentoonstelling in Machelen kregen wij een opmerkelijke reactie van Luc Goossens uit Hamme, die nieuw licht werpt op een werk van Dheedene.

Hij verwijst naar een werk dat een kerkje voorstelt en in de cataloog vermeld wordt onder het nummer 111. Het betreft één van de 12 werken die geselecteerd werden voor de kalender en   te zien zal zijn op de grote overzichtstentoonstelling in Zulte, eind november. Het dateert van 1939 en gezien we in het duister tastten wat betreft de origine, gaven we het de algemene titel "Kerk in Vlaanderen" mee.

De heer Goossens, auteur van enkele historische boekwerken, liet ons het volgende weten :

 

wp21645386.jpg

Georges Dheedene, een groot landschapschilder

In het boek "Georges Dheedene" op bladzijde 63, afbeelding 111, staat vermeld: "Kerk in Vlaanderen, 1939"

Dat is het kerkje van VLASSENBROEK (bij Dendermonde) Dit is altijd een kunstenaarsdorpje geweest. Talrijke (honderden) hebben het kerkje geconterfeit vanuit alle gezichtshoeken, Georges heeft een ongewone positie ingenomen. Hij heeft namelijk geschilderd vanop de begane grond. De meeste kunstenaars deden dat vanop de hoogte van de dijk, zo neerkijkend op het kerkje. Daar Georges aangetrouwde familie was van de Dendermondse drukkersfamilie de Cuyper is het nauwelijks te verwonderen dat zij hem niet naar Vlassenbroek zouden getroond hebben, om na het schilderen een stevige portie waterkonijn te verorberen met met kriekenbier. ( waterkonijn was muskusrat, dat heeft donkerrood vlees zoals een haas en werd met kriekenbier of geuze klaargemaakt. Sinds vele jaren is dat gerecht verboden geworden omdat er bijna geen muskusratten meer zijn en ook toen dames die eerst lekker aten en het gerecht heerlijk vonden vernamen dat het eigenlijk muskusrat was, holden zij schreeuwend dat restaurantje uit zonder te betalen.)

Dat het schilderij Vlassenbroek voorstelt is geen gerechtvaardigd vermoeden maar absolute zekerheid.

Het kerkje is deels 12e eeuws (koor), gedeeltes 14e eeuws en de kleine kruisbeuken 19e eeuws. ( meer dan de moeite waard het eens te bezoeken.)

Jarenlang is er een begenadigd pastoor-beeldhouwer werkzaam geweest, met naam Valéry Stuyver (over wie ik nu bezig ben een monografie aan het schrijven als voorbereiding op een grote overzichtstentoonstelling. Georges kan Valéry niet gekend hebben aangezien die toen pas aangesteld was als onderpastoor te Oosteeklo.

 

Lieven Dheedene, zoon van de kunstenaar,  bevestigt dat zijn vader wel eens meer in de streek van Dendermonde kwam. Het feit dat de broer van zijn moeder, Albert De Cuyper,  met een Dendermondse gehuwd was en in Dendermonde een drukkerij had, zal daar wel niet vreemd aan geweest zijn.

wp71432b31.jpg
wpf8a1a228.jpg

Het kerkje van Vlassenbroek, door Frans Maes…en door Georges Dheedene

Een schilderij van Frans Maes (1876-1974), een vertegenwoordiger van de Dendermondse school, dat eveneens het kerkje van Vlassenbroek voorstelt, bevestigt het gelijk van de heer Goossens.

 

In het Biechtstoeleke te Machelen hangen enkele andere merkwaardige Dheedene werken, namelijk de portretten van de Machelse dokter Vandemeulebroecke en zijn echtgenote, die luistert naar de familienaam…Lateur.

 

wp19260a4c.jpg

De naam Lateur roept herinneringen op aan de auteur Frank Lateur, beter gekend als Stijn Streuvels. Inderdaad, mevrouw Vandemeulebroecke is verwant met Stijn Streuvels, en niet zo maar een beetje, zij is namelijk de dochter van de gevierde schrijver ! Dheedene heeft Streuvels zelf ook enkele keren geprotretteerd, helaas hebben wij er het raden naar waar deze schilderijen zich momenteel bevinden.

Het Biechtstoeleke dat ooit (in de achttiende eeuw) nog gediend heeft als consultatiekabinet van de chirurgijn Roselt (1714-1785) en een tijdlang een bakkerijtje heeft gehuisvest, is dan ook een uitgelezen decor voor de portretten van de geliefde dokter en zijn echtgenote wiens vader destijds als bakker in Avelgem nog actief geweest is.

 

wpbe156990.jpg
wpe273833d.jpg

Dheedene tijdens een bezoek aan Stijn Streuvels en Machelaar Michaël Vandemeulebroecke.    

Het toeval bestaat niet, je raadt nooit wie wij zaterdagavond tegen het lijf liepen tijdens ons bezoek aan het Biechtstoeleke: bekende Machelaar Michaël Vandemeulebroecke !

Michaël is één van de acteurs van de cabaretgroep "'t Standbeeld Spreekt", gekend voor hun jaarlijkse satirische show gebaseerd  op het Machelse dorpsleven. Michaël die op de planken gestalte geeft aan het typetje Sylvain Planckaert, een knorrige 115-jarige dorpeling, is de kleinzoon van dokter Vandemeulebroecke en dus de achterkleinzoon van Stijn Streuvels. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan !

 

Willy Nachtergaele