wpd5f86215.png
wpc4e96f53.jpgwp1e509a15.jpg
wp978d48c6_0f.jpg
wp2279e3f9.png
wpfeae95e5.png

wpc669f131.png

wp9bf9f104.png

wp98591f7a.png

wp26163bed.png

wp801e7c63.png

wp8a11545a.png

wpbc13fe10.png

Dheedene is opgegroeid in de tijd dat vakantie in Vlaanderen nog synoniem was voor zee en  strand. Ook dit zullen de vijftigers onder ons herkennen : een bezoekje aan de kust en even pootjebaden aan zee als hoogtepunt van de vakantie.

wpe59043b3_0f.jpg

Het Noordzeestrand…schoon hé ?

Dheedene hield van de zee, getuige hiervan de vele schilderijen met de zee als thema, maar in tegenstelling met de Leielandschappen, waar de Leie zelf het onderwerp uitmaakt van het schilderij, zijn de zee en vooral het strand meestal slechts het decor waarin hij een reeks bonte vakantiegangers ten tonele voert.

Dheedene is een meester in het observeren en weergeven van mensen in hun dagelijks doen. De ontspannen houdingen van de vakantiegangers staan in schril contrast met de gekromde ruggen van de landbouwers in zijn landbouwtaferelen. De zomer was dus niet alleen een tijd om hard te werken, maar het was ook de tijd om zich te ontspannen.

wp7f6d5046.jpg
wp0959720e.jpg

Vakantie: met volle teugengenieten van zon, zee en strand !